کنفرانس ملی رویین‌تن‌سازی سیستان ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ National Conference on Reinvigorating Sistan

[]

تاریخ های مهم

○ آخرین مهلت ارسال مقاله: 1400/1/30 1400/2/15

○ اعــلام نتـــایج داوری: 1400/2/15  1400/2/22

○ تاریخ برگزاری :

29 – 30 اردیبهشت 1400

محل برگزاری: دانشگاه زابل

درباره کنفرانس

منطقه سیستان در شمال استان پهناور سیستان و بلوچستان با برخورداری از تاریخی کهن و شرایط جغرافیایی ناشی از موقعیت آندروئیک، یکی از مهم‌ترین مناطق جغرافیای و ژئوپلیتیکی ایران است. سیستان، در طول تاریخ دستخوش حوادث گوناگون بوده و مردمان آن، پیوسته با مشکلات اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی دست و پنجه نرم کرده‌اند ولی با مقاومت، بردباری و ماندگاری خود، نقش اساسی در تأمین امنیت ایران ایفا کرده‌اند. افزون بر آن، خشک شدن تالاب‌های بین‌المللی هامون در دهه‌های اخیر، مجموعه‌ای از شرایط و مسائل را پیش روی منطقه سیستان قرار داده که عرصه اولین حکومت‌های ایرانی  در تاریخ این مرز و بوم، اکنون دستخوش وضعیتی قرار داده که توسعه و احیاء آبادانی و در یک کلام رویین‌تن‌سازی این سرزمین تاریخی را بیش از پیش ضروری ساخته است. رویین‌تن در لغت به معنی استوار، آسیب‌ناپذیر، محکم و نیرومند است. آن، صفت و لقب اسفندیار شاه‌زاده کیانی در تاریخ اسطوره‌ای و حماسی ایران بوده است. معنی این لقب، آن است که گویی تن او از روی بوده است و بر آن تیر و شمشیر اثر نمی‌کرده است. بنابراین، روئین‌تنی حالتی‌است که هر کس یا چیزی که دارای آن باشد هیچ حربه‌ای بر استواری او آسیب نمی‌رساند. و بدین طریق با رویین‌تن شدن، شکست‌ناپذیری و آسیب‌ناپذیری تحقق می‌یابد.

تحت شرایط یاد شده، اهمیت رویین‌تن ساختن سیستان با انجام مطالعه و پژوهش برای دست‌یابی به شناختی جامع در ابعاد مختلف، که بتواند مبنای طراحی استراتژ‌ی‌ها، سیاست‌ها، برنامه‌ها و راهکارهای عملیاتی شود و تاب‌آوری و آسیب‌ناپذیری منطقه سیستان را در برابر مشکلات افزایش دهد، بیش از پیش مورد تأکید است. هدف از برگزاری این کنفرانس شناسایی، ارزیابی و تحلیل جامع ابعاد مختلف اقلیمی، محیط زیستی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، تاریخی و ظرفیت‌های و مزیت‌های منطقه سیستان است تا  با اتکا به آن‌ها، استراتژی‌ها، سیاست‌ها، برنامه‌‌ها و راهکارهای عملیاتی برای نیرومندی و تقویت تاب‌آوری سیستان در برابر مشکلات و مخاطرات جغرافیایی، محیطی و اجتماعی و در مجموع روئین‌تنی منطقه، تعریف شوند.

• به وبسایت کنفرانس ملی رویین تن سازی سیستان خوش آمدید
• برای ارسال مقاله به همایش، باید وارد سایت شوید. اگر تاکنون عضو نشده اید، لطفا ثبت نام کنید.

برگزار کنندگان:

          

حامیان کنفرانس

                          

زمان باقیمانده تا برگزاری کنفرانس 

{"animation":"smooth","circlewidth":"0.1","backgroundwidth":"1.2","backgroundcolor":"#313332","is_days":"1","daysbackgroundcolor":"#e3be32","is_hours":"1","hoursbackgroundcolor":"#36b0e3","is_minutes":"1","minutesbackgroundcolor":"#75bf44","is_seconds":"1","secondsbackgroundcolor":"#66c5af","days_text":"\u0631\u0648\u0632","hours_text":"\u0633\u0627\u0639\u062a","minutes_text":"\u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647","seconds_text":"\u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647"}